+32(0)15 43 66 20info@uman.be
DE 10 MEEST VOORKOMENDE REDENEN WAAROM NIEUWE WERKNEMERS NIET GOED PRESTEREN - (Deel I) 

Je succes met nieuwe werknemers hangt voor 50 % af van je doeltreffendheid om hen zo snel mogelijk te doen presteren – niet alleen met het oog op productiviteit/rendabiliteit in je bedrijf maar ook met het oog op een goed moreel. Als nieuwe medewerkers niet presteren, zullen ze snel geneigd zijn om de schuld ervan op het bedrijf en op jou af te schuiven. Je eerste verantwoordelijkheid bestaat er dus in om hen ZO SNEL MOGELIJK productief te maken.

In dit tweedelig artikel vind je de 10 meest voorkomende redenen van een laag prestatieniveau op het werk (in afnemende volgorde van belangrijkheid). Door deze te vermijden of aan te pakken verhoog je aanzienlijk je slaagkansen met nieuw personeel.

 

1) Geen duidelijke functieomschrijving

Daar begint het altijd mee. De nieuwe werknemer weet niet wat er van hem verwacht wordt en waarom. Los dit op met een duidelijke functieomschrijving. De vragen en aanbevelingen in de Recru-Tec cursus zullen je daarbij helpen.

2) Geen idee van wat het doel van de functie is

Je medewerkers moeten weten waarom ze moeten doen wat je hen vraagt te doen. Zonder doel zullen ze snel gedemotiveerd geraken. En zorg ervoor dat het doel van de functie er niet “alleen” in bestaat om “de firma rijk te maken”.

3) Geen idee van de verwachte resultaten

De functieomschrijving zou eerst en vooral prestatiegericht moeten zijn. Je betaalt je werknemers niet om dingen te doen maar om iets te verwezenlijken. Dit is waarschijnlijk de grootste fout die men terugvindt in het merendeel van functieomschrijvingen: ze brengen mensen ertoe om “bezig te zijn” in plaats van resultaten te genereren.

4) Geen duidelijk toezicht op prestaties

Als je niet kan meten wat je probeert te bereiken, zal je uiteraard veel tijd en energie verspillen in je inspanningen om het te verwezenlijken. Hoe meet je de prestaties voor een specifieke functie? Als jij deze vraag niet kan beantwoorden, verwacht ook niet dat een medewerker met het antwoord naar voor komt!

5) Geen duidelijk ontwikkelingstraject

Te veel werkgevers en managers beoordelen hun nieuwe medewerkers binnen de eerste weken in de functie. Als ze niet snel resultaten kunnen aantonen, worden ze gemakkelijk gecatalogeerd als “slechte presteerders”. Het is echter bewezen dat je op minder dan een paar maanden tijd hun productiviteit en prestaties met 20 à 50 % kan laten stijgen. Hoe? Door hen te helpen hun bekwaamheden verder te ontwikkelen. In feite zullen veel nieuwe medewerkers hun directe manager hierover beoordelen: “In welke mate is mijn baas bereid om zijn know-how met mij te delen?”.

(Wordt vervolgd in Deel 2)

Tot binnenkort,
Dominique Duvocelle
Recru-Tec Specialist
U-Man Belgium NV
015/34.25.66

 

De 10 Fatale Fouten bij het Rekruteren

Een gemotiveerd medewerker is iemand die kan presteren. Het is dus van cruciaal belang om bij het rekruteren van nieuwe medewerkers de gemotiveerde kandidaten te kunnen onderscheiden van de niet-gemotiveerde kandidaten. Ons e-boek De 10 Fatale Fouten bij het Rekruteren kan je hier bij helpen.

Reageren op dit bericht