+32(0)15 43 66 20info@uman.be

DE “DO’S & DON’TS” VAN GOEDE COMMUNICATIE

Hoe komt het eigenlijk dat we zoveel problemen ondervinden door communicatie?

Wel, hier volgt het antwoord. Het is omdat er zoiets bestaat als slechte communicatie, communicatie die dus niet voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Het wordt duidelijk met een paar eenvoudige voorbeelden.

1.    Je zegt iets op de verkeerde manier.

a.    Iemand komt te laat. Je blaft de persoon af en komt voor de rest van de dag  heel nors uit de hoek.

b. Hoe had het anders gekund? Je had gewoon kunnen vragen waarom de persoon te laat kwam. Afhankelijk van het antwoord had je dan zo of zo kunnen reageren. Afblaffen is zelden of nooit de juiste manier van communiceren.

2.    Je zegt iets tegen de verkeerde persoon.

a.    Je hebt een probleem met een bepaalde medewerker in je bedrijf en je klaagt dagelijks tegen je partner thuis dat die medewerker voortdurend te laat komt, de kantjes eraf loopt, schrik heeft om eens een minuut ‘te lang’ te werken, enz.  Eigenlijk is dat roddelen en dat is nergens goed voor. De kans is heel klein dat je partner uitkijkt naar je thuiskomst en je dagelijkse klaagzang.

b.    Hoe had het anders gekund? Je praat met die medewerker en legt uit wat de spelregels zijn op het vlak van werkuren, verwachte ingesteldheid, enz. En je blijft dat herhalen zolang het nodig is (of tot je geduld op is). Gegarandeerd dat je partner thuis je dagelijkse roddels niet mist.

3.    Je zegt iets op het verkeerde moment, bijvoorbeeld veel te laat.

a.    Een van je verkopers geeft een veel te grote korting waarvoor hij geen akkoord gevraagd heeft. Je zegt er op dat moment niets van. Toch merk je dat het je mateloos stoort. Diezelfde verkoper doet dat nog een paar keer in de daaropvolgende maanden. Op het einde van het jaar heb je een functioneringsgesprek met die verkoper en je brengt het punt van die ongeoorloofde kortingen ter sprake. De verkoper is erg verwonderd en vraagt waarom je dat niet onmiddellijk hebt aangekaart, toen hij de eerste keer die te grote korting gaf.

b.    Hoe had het anders gekund? Je merkt dat iemand iets doet waar je het niet mee eens bent. Je spreekt hem daar onmiddellijk over aan en verwijst naar de afspraken die er daarover bestaan.

4.    Je zegt het verkeerde, je zegt iets anders dan wat je eigenlijk wil zeggen.

a.    Een klant belt net voor sluitingstijd en daardoor moet een medewerker langer blijven dan voorzien. Die bewuste medewerker durft niet te zeggen dat het eigenlijk heel slecht uitkomt (moet de kinderen afhalen vóór een bepaald uur, mist aansluiting met openbaar vervoer, enz.).

b.    Hoe had het anders gekund? De medewerker maakt het onmiddellijk duidelijk aan de klant dat hij nu geen tijd meer heeft en dat hij een andere collega zal inschakelen of de volgende dag zal terugbellen. b.

Met goede communicatie vermijd je al die problemen. Goede communicatie kan dan gedefinieerd worden als “het juiste zeggen, op de juiste manier, tegen de juiste persoon en op het juiste moment”.

Zelfkennis is het begin van de wijsheid

Wil je graag weten hoe het staat met jouw communicatie vaardigheden ? Onze Persoonlijke Capaciteitsanalyse is de geschikte spiegel die uw kwaliteiten op dat vlak in kaart brengt.

 

Reageren op dit bericht