+32(0)15 43 66 20info@uman.be
HET GEBRUIK VAN STATISTIEKEN

Sommigen vragen zich af waarom er toch zoveel dingen moeten gemeten worden in een bedrijf. Waarom is het nodig om te weten hoeveel klanten er vandaag over de vloer zijn geweest? Waarom is het nodig om te weten hoeveel afval er is op die of die machine in productie? Waarom is het nodig om te weten met hoeveel percent de omzet gestegen is? Waarom is het nodig om de graad van absenteïsme in je bedrijf te kennen? Enz.

En het klopt, je moet er iets voor doen om die cijfers bijeen te harken. Ze kunnen dus maar best hun nut hebben. Anders is het een dure grap voor je bedrijf.

Waarom wil je dat allemaal weten? Je wil niet per se alles meten en weten. Je wil een aantal belangrijke dingen weten en daar ga je dan mee aan de slag. Je doet er iets mee.

Dit vraagt een woordje uitleg.

Eerst is het nuttig om naar een paar definities van statistieken te kijken.

Ron Hubbard zegt het volgende over statistieken: Statistieken zijn de enige gezonde maatstaf voor elke vorm van productiviteit, elke job of activiteit.

Waarom “enige betrouwbare maatstaf”? Omdat het de brute cijfers zijn, ontdaan van vooroordelen. De cijfers zijn niet gemanipuleerd, niet vertekend, niet bewerkt of veranderd door iemand. Het zijn de brute cijfers die productie of activiteit meten.

Nog een andere definitie van statistieken van L. Ron Hubbard is: “de onafhankelijke voortdurende opmeting van productie of gebrek daaraan.”

Wat moet je allemaal meten? Je moet niet meten om te meten. Je moet zeker niet alles meten. Het is niet het aantal statistieken dat je bijhoudt, dat belangrijk is. Een heel eenvoudige vuistregel in verband met wat je zou moeten meten zit in het volgende: je meet dat wat je wil beïnvloeden door acties die je kan ondernemen.

Met een paar voorbeelden wordt het duidelijk.

  • Je wil ongetwijfeld de omzet verhogen in je bedrijf. Dus je moet de omzet meten. Als die omzet naar beneden gaat, wil je waarschijnlijk weten welke productgroep het niet zo goed doet. Vandaar dat je de omzet per productgroep bijhoudt. Het is mogelijk dat er geen verschil is in de omzet per productgroep. Dan moet je verder zoeken naar de oorzaak van de omzetdaling. Is er een verschil naar afzetgebied of regio, naar verkoopkanaal (vb. verkoper, webshop of winkel), enz. Je houdt dus voor elke verkoop een aantal kenmerken bij en je kan die details groeperen op verschillende manieren. Je moet de details maar één keer goed registreren. Een goed software-systeem stelt je in staat om snel de nodige statistieken op te leveren.
  • Je wil de graad van absenteïsme in je bedrijf onder controle houden. Om iets zinvols te kunnen zeggen of doen in dit verband moet je meten hoeveel het werkverzuim effectief is. Hoeveel mandagen was dat over de afgelopen periode? Maar dat alleen is niet voldoende. Je moet dieper graven en te weten komen wie er afwezig is (zijn het vooral de nieuwkomers of zijn het de oudere medewerkers, ligt het werkverzuim in een bepaalde afdeling beduidend hoger dan in alle andere afdelingen, enz.). Als je dan bijvoorbeeld weet dat er een plotse daling in het werkverzuim was in een bepaalde afdeling, dan kan je gaan uitzoeken waardoor dat kan komen. Valt het toevallig of misschien niet toevallig samen met de komst van het nieuwe afdelingshoofd? Dat kan je niet aflezen uit je statistieken, je ontdekt dat door dieper te graven. Je hebt dus statistieken nodig om de juiste acties te bepalen.

We zouden nog lang kunnen doorgaan met voorbeelden. Conclusie: Je hebt zinvolle gegevens nodig om zinvolle acties voor te stellen. Je wil je bedrijf niet leiden op basis van opinies, je wil je bedrijf leiden en sturen op basis van statistieken.

In de cursus Team 6  “Meten is weten“, vind je meer gegevens over het gebruik van statistieken in je bedrijf.

Om af te sluiten volgt hier nog een interessante quote van L. Ron Hubbard die – zij het dan op een indirecte manier – verband houdt met statistieken: “Het leven is een spel”. Je kan je bedrijf zien als een spel en met statistieken kan je meten hoe goed je dat spel aan het spelen bent.

Veel succes met het toepassen van deze tip.

 

Hartelijke groeten en tot de volgende keer!

Het U-MAN Team


 

Reageren op dit bericht