+32(0)15 43 66 20info@uman.be
Privacy
Uw Persoonlijke Gegevens

U-Man Belgium vindt jouw privacy belangrijk. Hieronder beschrijven we beleid ter zake dat geldt voor alle webpagina’s en website van U-Man.

Persoonlijke informatie

In het algemeen kan je de websites van U-Man anoniem bezoeken, zonder dat je ons persoonlijke informatie over jezelf doorgeeft. Het kan wel gebeuren dat wij informatie van je nodig hebben. Je kan ervoor kiezen om ons in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie te bezorgen. Je kan ons bijvoorbeeld je naam, adres of e-mailadres doorgeven zodat wij je kunnen contacteren, je bestelling verwerken of je een abonnement kunnen sturen. Je kan ons bijvoorbeeld je creditcardgegevens geven als je iets wilt kopen, of een beschrijving van je opleiding en werkervaring als je solliciteert voor een functie bij U-Man. Wij willen je altijd vooraf laten weten wat we met deze informatie zullen doen. Als jij aangeeft dat we je informatie niet meer mogen gebruiken, behalve voor de specifieke diensten die je aangevraagd hebt, houden we daar rekening mee. Als je ons informatie geeft over iemand anders, zoals je echtgeno(o)t(e) of een collega, gaan wij ervan uit dat je daarvoor zijn/haar toestemming gekregen hebt.

Persoonlijke informatie gebruiken en delen

Hieronder lees je hoe U-Man jouw informatie kan gebruiken en met wie we ze eventueel delen. Afhankelijk van het type U-Man – website dat je bezoekt, kunnen één of meer paragrafen van toepassing zijn. Als je bijvoorbeeld een product bestelt op een van onze sites, behandelen wij jouw informatie zoals beschreven in de paragrafen ‘Jouw transactieaanvraag behandelen’ en ‘Marketinggebruik’.
Disclaimers

Email Disclaimer

Wat je moet weten als je een e-mail ontvangt of verstuurt naar U-Man. Deze e-mail en eventuele attachments zijn vertrouwelijk en kunnen wettelijk gevrijwaard zijn. Als je niet de bedoelde ontvanger van de e-mail bent, dan mag je de inhoud ervan in geen enkel geval openbaar maken, reproduceren, kopiëren, verdelen of gebruiken. Als je deze e-mail per vergissing ontving, gelieve dan onmiddellijk de verzender te waarschuwen en de e-mail te deleten. Bij e-mail communicatie kunnen veiligheid  en foutloosheid niet gegarandeerd worden: de informatie kan onderschept, vervalst of vernietigd worden. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen, en met virussen besmet geraken. De verzender is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekorten in de inhoud van het bericht als gevolg van de e-mailverzending. Om helemaal zeker te zijn, kan je beter een hard copy aanvragen. Als de e-mail een virusbevat, wordt hij vernietigd zonder verdere waarschuwing. Als de e-mail als spam beschouwd wordt, wordt hij geblokkeerd. Ook grote boodschappen en boodschappen aan een grote groep ontvangers worden geblokkeerd.
Privacy met betrekking tot testen

Doel van de Testen

Wanneer wij zoeken naar manieren om onszelf te verbeteren dan hebben we de neiging om ons te concentreren op heel specifieke, vaak beperkte gebieden, op karakteristieken die wij niet bepaald appreciëren bij onszelf of op bekwaamheden die we graag zouden verwerven of verbeteren. Een eerlijk onderzoek van de eigen zwakheden is zeker een belangrijke stap naar de verbetering van de persoonlijke efficiëntie, en dus naar succes in het leven. Maar de ontwikkeling van slapende, verborgen talenten en bekwaamheden kan je eveneens meer effectief maken, op je werk en elders. Beide zijn van kritisch belang om succes te behalen. Deze zwakheden en sluimerende bekwaamheden kennen, zal je helpen ze te beheersen, wat je een grotere voldoening zal geven evenals het onontbeerlijke zelfvertrouwen om vooruit te komen. De informatie die de testen je geven zal het je mogelijk maken jouw energie optimaal te oriënteren, in de richting van een verhoogd potentieel voor een specifiek gebied in je job of leven. Je zal ontdekken welke kwaliteiten je dient te versterken of te ontwikkelen en welke zones van potentiële zwaktes of moeilijkheden aangepakt moeten worden. De testen richten zich vooral op een aantal specifieke kwaliteiten waarvan bewezen is dat ze kritisch zijn voor elk individu om betere resultaten te bereiken in zijn job en in zijn leven. Het is dus een goede aanvulling op om het even welk hulpmiddel voor prestatiebeoordeling.

De “PRIVACY CLAUSULE” van de Testen

De gegevens uit deze analyses zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van je beroepsactiviteiten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de werkgever indien de invulling gebeurt op initiatief van de werkgever. Overeenkomstig de privacy-wet van 8 december 1992, heeft elke persoon toegang tot de gegevens die over hem opgeslagen zijn en heeft hij het recht om daaraan verbeteringen aan te brengen. Indien je van dit recht gebruik wil maken kan je, net als voor andere vragen, opmerkingen of klachten terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, de heer Roger Van Loocke, U-Man Belgium, Park Ragheno, Werfheide 3, 2812 Mechelen-Muizen. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens in onze databank worden geschrapt, kan je eveneens contact met ons opnemen. Wij verbinden ons ertoe deze schrapping zo snel mogelijk uit te voeren, behalve natuurlijk wat de informatie betreft die nodig is voor onze facturatie, voor naleving van de regels en boekhoudkundige bepalingen.
Privacy internet algemeen
Advertentie, Marketing en andere gerelateerde U-Man website Privacy Clausules

Rekruteringsgedeelte van de website

Als je solliciteert bij U-Man of een vraag hebt over rekrutering, ongeacht of de vacature op één van onze websites of ergens anders gepubliceerd is, zal je ons informatie over jezelf (je CV bijvoorbeeld) doorgeven. Die informatie kunnen we bij U-Man en gerelateerde entiteiten gebruiken in het kader van je sollicitatie. Wij zullen die informatie ook bijhouden, behalve als je ons daarvoor geen toestemming geeft.

Fusies en overnames

U-Man kan uit strategische of andere overwegingen beslissen om activiteiten/bedrijven te verkopen, te kopen, te laten fusioneren of te reorganiseren. Daarbij kan het nodig zijn om persoonlijke informatie door te geven aan al dan niet potentiële kopers of om zulke informatie te ontvangen van verkopers. We streven er steeds naar om die informatie op een doeltreffende manier te beschermen.

Marketinggebruik

De informatie die je aan U-Man doorgeeft via sommige van onze websites kunnen wij of bepaalde derde partijen ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Maar vóór we die informatie gebruiken, zullen we je vragen of we jouw informatie daarvoor mogen gebruiken.

Je transactieaanvraag behandelen

Als je een product of dienst aanvraagt op een U-Man site, als je gebeld wilt worden of specifiek materiaal nodig hebt, dan zullen we de informatie welke jij ons bezorgt, gebruiken om te voldoen aan je aanvraag. Het kan gebeuren dat we deze informatie delen met andere partijen die jouw informatie nodig hebben om ons daarbij te helpen. Dat kunnen andere afdelingen van U-Man zijn, zakenpartners, financiële instellingen, transportfirma’s, de post of de overheid (bijvoorbeeld de douane). Eventueel kunnen we je bij een transactie ook contacteren voor een klantentevredenheidsenquête of een marktonderzoek. Soms kunnen we de informatie die je ons bezorgt via één van onze sites aanvullen met informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld informatie die je adres bevestigt of bepaalde zakelijke informatie. Op die manier garanderen we de juistheid van de informatie en kunnen we een betere dienstverlening verlenen.

Leveranciers

Soms doet U-Man een beroep op leveranciers om informatie te verzamelen, te analyseren of te verwerken. In dat geval verplichten wij de leveranciers om het informatiebeleid van U-Man te volgen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Cookies, Web beacons en andere technologieën

Soms verzamelen we niet-geïdentificeerde informatie van onze websitebezoekers om trends of statistieken te distilleren of om een betere klantenservice te kunnen bieden. Zo houden we bijvoorbeeld bij van welk domein bezoekers op onze website terechtkomen. We meten ook het aantal bezoekers en hun surfgedrag op onze websites. Deze informatie noemen we over het algemeen ‘clickstream data’. We zorgen er steeds voor dat deze informatie niet identificeerbaar is. We kunnen ook bepaalde onderdelen van persoonlijke informatie op een niet-identificeerbare manier loskoppelen en ze combineren met andere niet-identificeerbare informatie – zoals clickstreamgegevens – om meer inzicht te krijgen in bepaalde trends en patronen. Deze informatie wordt niet individueel maar alleen op een algemeen niveau gebruikt en geanalyseerd. Als je niet wilt dat jouw informatie op deze manier gebruikt wordt, kan je de cookies uitschakelen in je webbrowser. De informatie die we hierboven beschrijven, verzamelen we door middel van verschillende technologieën. Eén ervan zijn cookies. Een cookie is een informatiedeeltje dat een website naar je browser kan sturen. Deze cookie wordt dan als een anoniem identificatieplaatje opgeslagen op je pc met informatie over je pc (niet over jezelf). Sommige websites van U-Man gebruiken cookies of andere technologieën om je beter van dienst te kunnen zijn bij je volgende bezoek. De cookies worden gestuurd door U-Man of door derden waarmee we samenwerken. Je kan je browser ook zo instellen dat hij nooit cookies aanvaardt. Maar dan kan het wel gebeuren dat sommige websites niet optimaal werken. Sommige websites van U-Man gebruiken web beacons of gelijkaardige technologieën. Daarmee kunnen we die sites beheren en een betere klantenservice bieden. Als je pagina’s met zulke technologie raadpleegt, wordt er een niet-identificeerbaar rapport van je bezoek aangemaakt. Wij of onze leveranciers kunnen dat rapport analyseren en verwerken. Web beacons werken meestal in combinatie met cookies. Als je niet wil dat we je cookie-informatie in verband brengen met je bezoek aan de pagina’s met web beacons, kan je de cookies in je browser uitschakelen. Als je cookies uitschakelt, kunnen web beacons en andere technologieën nog altijd ‘zien’ dat de webpagina in kwestie bezocht wordt. Maar de rapporten die aangemaakt worden kunnen niet in verband gebracht worden met andere niet-identificeerbare cookie-informatie en zullen daarom genegeerd worden.

Online advertising

U-Man doet een beroep op bedrijven voor interactieve online reclame, onder meer in de vorm van banners. Deze bedrijven kunnen daarbij klanteninformatie verzamelen en gebruiken om ons te tonen welke aanbiedingen, promoties en soorten reclame de klant het meest aanspreken. Na het verzamelen van deze informatie wordt ze samengevoegd zodat ze niet gelinkt kan worden aan een welbepaalde persoon. Mocht je niet willen dat wij zulke informatie over jou verzamelen, ga dan naar www.networkadvertising.org en volg de opt-out-instructies.

Gepersonaliseerde URL

Soms personaliseren we websites voor bepaalde bezoekers. Als je één van deze sites bezoekt, kan je er verwijzingen naar producten en/of diensten terugvinden waarvan wij denken dat ze je kunnen interesseren. Deze personalisatie is het resultaat van informatie die jij ons doorgaf. Als je deze sites bezoekt, kunnen we informatie over je bezoek verzamelen om de site nog beter te kunnen afstemmen op jouw interesses. Het juiste adres van deze websites (de voor jou gepersonaliseerde URL) bezorgen wij je doorgaans via e-mail, via registratiepagina van een website, per gepersonaliseerd schrijven of via een boodschap op een bepaalde website. Als je één van deze websites bezoekt, ga je ermee akkoord dat U-Man informatie verzamelt over je bezoek, over jezelf en over je relatie met de academy. Als je niet wilt dat jouw informatie op deze manier gebruikt wordt, dan mag je niet ingaan op onze uitnodiging om deze sites te bezoeken.

Wettelijk verplichte vrijgave van informatie

Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij gerechtelijke of andere dagvaardingen, bevelschriften of vonnissen, zijn we verplicht persoonlijke informatie vrij te geven.

Links naar niet-U-Man-sites

U-Man websites kunnen links bevatten naar andere websites. U-Man is niet verantwoordelijk voor de privacy toepassingen of de inhoud van die websites.

Melding van wijzigingen

Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt op 31 januari 2013. Mocht het ingrijpend gewijzigd worden, dan plaatsen we dat gedurende 30 dagen op onze homepagina.

Privacyvragen en toegang tot informatie

Mocht je een vraag hebben over ons privacybeleid of over de manier waarop we met jouw informatie omgaan, stuur dan een e-mail naar abuse AT uman PUNT be. Als je een kopie wil ontvangen van de informatie die je aan U-Man doorgaf, of als je merkt dat deze informatie niet klopt, stuur dan je verzoek om correctie naar database AT uman PUNT be. Vóór we je deze informatie bezorgen of eventuele fouten verbeteren, kunnen we je vragen je identiteit te bewijzen en ons de nodige gegevens te bezorgen om je verzoek in te willigen. Wij beantwoorden je vraag of verzoek zo snel mogelijk. Deze website wordt onderhouden door U-Man.

Ons wereldwijde privacybeleid

Ons privacybeleid zorgt ervoor dat je persoonlijke informatie wereldwijd beschermd wordt. het kan gebeuren dat we je persoonlijke informatie binnen U-Man delen en dat we ze doorsturen naar andere landen waar we actief zijn. Sommige van die landen bieden minder juridische bescherming. Maar ook in die landen zal U-Man je informatie toch behandelen zoals in België. Vragen over deze mededeling kan je richten aan de webmaster info@uman.be.
Heb je nog vragen? Contacteer ons voor verdere informatie

Meer info aanvragen